• Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje: een gastvrij huis in de stad en ons eigen atelier op dinsdagochtend!

  • Expositie van schilderijen uit 't Hemeltje gaf kleur aan het stadhuis van Eindhoven (januari-februari 2017)

  • Deze aquarel is geschilderd door een bezoeker van ons atelier op dinsdagochtend

  • ... ook als het stormt of tegen zit, een gastvrij huis (geschilderd door een gast in ons atelier)

Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje te Eindhoven

Welkom in ons huis

‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden.

Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard. Wederkerigheid is voor ons belangrijk: we zijn bij elkaar te gast!

In ons huis komen mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegen: de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de rand leven, de wereld van de straat. In deze ontmoetingen wordt iets zichtbaar van wat er leeft achter het verhaal van de ander. Als dit gebeurt ervaar je het als een verrijking en doet het iets met het beeld dat je van die ander hebt. 

f

Vrijwillliger worden?

Spreekt het werk van Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje jou aan? Wil jij je hier óók voor inzetten? Doe met ons mee en meld je aan als vrijwilliger!

Jouw hulp, inzet en aanwezigheid zijn van harte welkom!

Meld je aan bij het secretariaat: secretariaatREMOVETHIS@ANDTHISinloophuishemeltje.nl 

Lees verder
f

Doneren? Graag!

Wilt u 't Hemeltje financieel steunen? Donaties zijn altijd welkom. Wilt u een specifieke bestemming, kijk dan ook eens onderaan deze pagina! Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje  is ANBI erkend, dat betekent dat uw gift onder voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Voor periodieke giften gelden die beperkingen niet. We informeren u graag

Lees verder
c

Noodfonds gasten

Om gasten te ondersteunen in bijzondere omstandigheden is er een daarvoor
geoormerkt Noodfonds gasten ingesteld. De gelden worden gebruikt voor

  • kleine giften aan gasten, als het financiële water aan de lippen staat
  • medische kosten, ingeval van een acute eenmalige situatie
  • voedselpakketten, als ondersteuning van thuislozen
  • ondergoed en incidenteel andere kleine goederen.