Activiteiten

Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is gevestigd aan Hemelrijken 117 in een pand waarin onder meer een grote huiskamer is ingericht. Er wordt voorzien in een aantal praktische zaken, er kan kleding gekocht en gewassen worden en er zijn douches. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van internet. 

Huiskamer

De huiskamer is de centrale plek in huis. Je kunt er koffie, thee, brood en soep verkrijgen. Naast de inloop worden er ook activiteiten georganiseerd. Activiteiten die opgezet worden vanuit wensen, behoeften en ideeën van gasten en werkers. Hierbij valt ook te denken aan een barbecue, bingo en een sinterklaasviering.

De huiskamer is de plaats waar gasten en werkers (vrijwilligers en coördinatoren) elkaar kunnen ontmoeten, waar gesprekken kunnen ontstaan - soms tussen twee personen, soms in een groep. Hier komen contacten tot stand, leren mensen elkaar kennen, ontstaan relaties.

Door de contacten die ontstaan zijn in de huiskamer, de betrokkenheid die is ervaren en de vertrouwdheid die is ontstaan, ervaren gasten dat zij hun levenssituaties kunnen delen en hulp kunnen vragen bij het oplossen van problemen.

Atelier

Het atelier heeft zich ontwikkeld tot een activiteit waar dak- en thuislozen en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Elke week is er op dinsdagochtend de mogelijkheid om te schilderen en te tekenen onder begeleiding van een kunstdocent. Het atelier heeft zich ontwikkeld tot een kleine gemeenschap in huis waarin de gasten sterk op elkaar betrokken zijn en elkaar ondersteunen in hun levenssituaties.

Maaltijden

Elke middag tijdens de openingsuren wordt er een warme maaltijd of soep met brood geserveerd. Het doel is om gezelligheid te bieden en de eenzaamheid te doorbreken. 

Vieringen

Er zijn vieringen in huis als er feestdagen zijn en vieringen als we mensen die overleden zijn gedenken.

De vieringen zijn laagdrempelig. Ze zijn verbonden aan thema’s uit de leefwereld van de mensen. Er wordt gewerkt met muziek, teksten uit de bijbel/koran, schilderijen, verhalen en/of gedichten.

Bij de herdenkingsvieringen als mensen zijn overleden, zetten we de persoon die overleden is in het licht. Elk mens mag gekend worden. Iemand moet niet naamloos uit het bestaan verdwijnen.

In deze viering vertellen we wat de persoon die overleden is voor ieder van ons heeft betekend. We luisteren naar muziek en gebruiken teksten die bij de persoon passen.

Het zijn warme en ontroerende vieringen waarin we samen rouwen en troost vinden.