De algemene contactinformatie ziet u steeds op de rechterzijde van de pagina.

Voor contact met de beroepskrachten kunt u gebruik maken van de onderstaande informatie over hun werkdagen en hun e-mailadres. Ook kunt u hen op hun werkdagen bereiken via het rechts weergegeven telefoonnummer.

coördinatoren:                                                                            
                                                                                                     

Margareth Pluijmers                                                                 
coord@inloophuishemeltje.nl                             
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag                            


Studenten die een stageplaats zoeken kunnen contact opnemen met / hun gegevens toesturen aan Margareth Pluijmers.

Wilt u contact met het bestuur gebruik dan één van de aangegeven mogelijkheden: telefoon, post of (het snelste en meest directe) een e-mail aan secretariaatREMOVETHIS@ANDTHISinloophuishemeltje.nl

Voor informatie naar aanleiding van of betreffende de Nieuwsbrief of de website kunt u een e-mail sturen aan relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl