De algemene contactinformatie ziet u steeds op de rechterzijde van de pagina.

Voor contact met de coördinator en huiskamerwerkers kunt u gebruik maken van het onderstaand emailadres:
coördinatoren:                                                                            
                                                                                                     

Renée von der Fuhr                                                                 
coord@inloophuishemeltje.nl                             
Werkdagen: zondag tot en met donderdag                            


Studenten die een stageplaats zoeken kunnen contact opnemen met / hun gegevens toesturen aan Renée von der Fuhr.

Wilt u contact met het bestuur gebruik dan één van de aangegeven mogelijkheden: telefoon, post of (het snelste en meest directe) een e-mail aan secretariaatREMOVETHIS@ANDTHISinloophuishemeltje.nl

Voor informatie naar aanleiding van of betreffende de Nieuwsbrief of de website kunt u een e-mail sturen aan relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl