Beleidsplan en Jaarverslag

De Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje heeft in haar statuten als doel van de stichting geformuleerd: "een diaconaal inloophuis te realiseren en in stand te houden om zo mogelijkheden te scheppen voor de uitvoering van diaconale taken van de deelnemende organisaties ten behoeve van medemensen en groepen in Eindhoven, ongeacht hun aard of levensbeschouwing, die in maatschappelijke en/of geestelijke nood verkeren en niet via de reguliere kanalen geholpen kunnen worden."

De uitwerking en concretisering van deze doelstelling vindt plaats in het beleidsplan en vervolgens in daaruit voortvloeidende activiteiten.
Het 'Beleidsplan 2015-2019', een notitie aangaande het 'Beloningsbeleid' en het 'Jaarverslag 2016 inclusief beknopte jaarrekening' zijn via onderstaande links te openen. De documenten verschijnen dan als pdf document in een nieuw venster.