Bestuur

Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is een zelfstandige stichting met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Wat bestuursleden over hun motivatie zeggen:

  • Graag wil ik mijn tijd en energie geven aan mensen die aan de rand van de samenleving staan. Het uitgangspunt van 't Hemeltje om een rustpunt voor dak- en thuislozen te zijn spreekt me nog altijd aan.
  • Ik ben onder de indruk van de manier waarop vrijwilligers en coördinatoren vorm geven aan een gastvrije ontmoetingsplaats voor dak- en thuisloze mensen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan dit werk en me als bestuurslid inzetten voor het inloophuis.

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de kerken die het Diaconaal Inloophuis hebben opgericht, samen met vertegenwoordigers van de RK-parochies en andere kerken die dit werk willen dragen. Er wordt in de regio gezocht naar uitbreiding van dit draagvlak.

Het Algemeen Bestuur benoemt uit haar midden een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die zich betrokken voelen bij het werk van het Inloophuis en bereid zijn om zich bestuurlijk hiervoor in te zetten. Het AB delegeert de dagelijkse gang van zaken aan het DB en het DB rapporteert aan het AB.

Het DB wordt gevormd door: 

Alef Schippers

 

voorzitter / personele zaken

Ditta van Eijken

   

Secretaris 

Eric Ackerman          

 

Penningmeester

Jaap Rooze

 

fondswerving

Rijn Furnée

 

beheer (on)roerend goed 

vacature

 

PR

De samenstelling van het Algemeen Bestuur vindt u in het Jaarverslag (tab Beleidsplan en Jaarverslag).