Financiën

De exploitatie van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje wordt bekostigd uit bijdragen van diaconieën van de ondersteunende kerken, van caritasfondsen, van particuliere donateurs en van maatschappelijke organisaties .

Doneren mag altijd!

Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.
Als u ons wilt steunen door donateur te worden kunt u zich via het machtigingsformulier opgeven (zie hieronder).
U kunt dit downloaden, printen, invullen en per post aan ons opsturen:
     Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
     t.a.v. de Penningmeester
     Hemelrijken 117
     5612LC Eindhoven

Ook kunt u het ingevulde formulier inscannen, ondertekenen en mailen naar : penningmeesterREMOVETHIS@ANDTHISinloophuishemeltje.nl
Intrekken of wijzigen van uw machtiging kan ook met een simpele e-mail naar dit adres. 

Ook een eenmalige donatie is natuurlijk welkom op onze bankrekening (zie rechterzijde pagina).
Er gelden geen grenzen aan de aftrekbaarheid als u van uw gift een periodieke gift maakt. Een periodieke gift heeft als kenmerken dat u vijf jaar een vast bedrag aan een goed doel schenkt.  Het formulier hiervoor vindt u hieronder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris (secretariaat@inloophuishemeltje.nl).
Donateurs kunnen aangeven dat zij de elektronische nieuwsbrief willen ontvangen.

Financieel Beleid

Voor de exploitatie van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is het verkrijgen van toereikende financiële middelen essentieel. Wij streven naar een sluitende exploitatie. Aan de ene kant door de giften van instellingen en personen op peil te houden, aan de andere kant door eenmalige uitgaven als project uit te voeren en daarvoor aparte fondsen te werven. Voorbeelden van projecten die uit daarvoor geworven fondsen zijn gefinancierd zijn de vernieuwing van plafonds en vloerbedekking van de huiskamer, het herinrichten en opnieuw bestraten van de achtertuin, aanvullende scholing van (gast)vrijwilligers.

Voor de continuïteit is een redelijke maar beperkte reserve beschikbaar. Hierover wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.