Financiën

De exploitatie van het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje wordt bekostigd uit bijdragen van diaconieën van de ondersteunende kerken, van caritasfondsen, van particuliere donateurs en van maatschappelijke organisaties en sinds 2014 door een subsidie van de gemeente Eindhoven.

Doneren mag altijd!

Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.
Als u ons wilt steunen door donateur te worden kunt u zich via het machtigingsformulier opgeven (zie hieronder).
U kunt dit downloaden, printen, invullen en per post aan ons opsturen:
     Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
     t.a.v. de Penningmeester
     Hemelrijken 117
     5612LC Eindhoven

Ook kunt u het ingevulde formulier inscannen, ondertekenen en mailen naar : penningmeesterREMOVETHIS@ANDTHISinloophuishemeltje.nl
Intrekken of wijzigen van uw machtiging kan ook met een simpele e-mail naar dit adres. 

Ook een éénmalige donatie is natuurlijk van harte welkom op onze bankrekening (zie rechterzijde pagina).

Er gelden geen grenzen aan de aftrekbaarheid als u van uw gift een periodieke gift maakt. Een periodieke gift heeft als kenmerken dat u vijf jaar een vast minimumbedrag aan een goed doel schenkt. Tot in 2013 moest u een dergelijke belofte bij de notaris vast leggen, nu hoeft u die gift alleen bij het goede doel te laten registreren. Het formulier hiervoor vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris (secretariaatREMOVETHIS@ANDTHISinloophuishemeltje.nl).

Donateurs kunnen aangeven of zij vier keer per jaar de electronische Nieuwsbrief willen ontvangen.

Financieel Beleid

Voor de exploitatie van het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is het verkrijgen van toereikende financiële middelen essentieel. Hoewel groei van het aantal gasten en van de activiteiten voor het inloophuis geen doel op zich is, blijkt uit de ontwikkeling over de jaren dat die groei wel plaatsvindt. Deze groei is te begrijpen tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving van de overheden, alsook vanwege de positieve naam die 't Hemeltje heeft onder de dak- en thuislozen. Tegelijkertijd zorgt deze groei voor een voortdurende druk op de exploitatierekening van het Diaconaal Inloophuis en daarmee voor de noodzaak van een alert financieel beheer en het op peil brengen en houden van de financiële instroom.

Wij streven naar een sluitende exploitatie. Aan de ene kant door de giften van instellingen en personen op peil te houden, aan de andere kant door eenmalige uitgaven als project uit te voeren en daarvoor apart fondsen te werven.

Voor de continuïteit is een redelijke reserve nodig. Het eigen vermogen zou een hoogte moeten hebben van twee maal de jaarlijkse personeelskosten.

Voorbeelden van projecten die uit daarvoor geworven fondsen zijn gefinancierd, zijn het maken van een promotiefilm en het aanschaffen van de apparatuur om deze te vertonen, het renoveren van de toiletpartij, de vernieuwing van plafonds en vloerbedekking van de huiskamer en de renovatie van de keuken en keukenapparatuur. Op de pagina met links staan een aantal van onze sponsoren vermeld.