Visie

De stichting heeft als haar visie geformuleerd dat het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje aan dak- en thuisloze mensen een ontmoetingsplek wil bieden waar ze een warm welkom en een luisterend oor kunnen vinden. Een plek waar we in gelijkwaardigheid en wederkerigheid met elkaar optrekken. Een plek waar we elkaar proberen te verstaan en te begrijpen.

Wij geloven in een God voor wie ieder mens telt en wij zien in Jezus een voorbeeld van hoe er naar mensen omgezien moet worden. Daarom willen wij werken aan mogelijkheden om menselijke waardigheid te helpen herstellen en te behouden.

 

We willen ontmoetingen bewerkstelligen met de wereld van de straat zodat mensen meer zicht krijgen op wat er werkelijk leeft achter de verhalen en beelden van de straat. Daarin willen we zoeken naar vormen van solidariteit en gemeenschap.

De stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is opgericht in 1994 door protestantse kerken in en om Eindhoven. Hun doel was en is om concreet gestalte te geven aan hun diaconale opdracht. Op 1 november 1995 startte de eerste coördinator met een groep van ruim 20 vrijwilligers en op 2 januari 1996 werd het inloophuis geopend voor bezoekers.

Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is een vrijwilligersorganisatie met professionele inbreng van beroepskrachten.
Na een grote verbouwing en uitbreiding in 2008 werd als naam voor ons inloophuis gekozen voor de naam die de gasten er inmiddels aan gaven: ’t Hemeltje. Tot de huidige statutaire naam werd besloten in het voorjaar van 2015.