Wie werken hier?

In ons inloophuis werken een groot aantal vrijwilligers, stagiaires, een beheerder en drie beroepskrachten. 
De vrijwilligers zijn de spil in het functioneren van ons huis. Zij zorgen er voor dat ons huis open kan zijn. Samen zorgen zij voor de sfeer in huis en voor een goede dienstverlening aan de gasten.

Vrijwilligers kunnen diverse taken hebben. We kennen de volgende groepen:

  • inloopvrijwilligers: zij fungeren als gastvrouw of gastheer in de huiskamer en zorgen voor de ontvangst van de gasten; 
  • kookvrijwilligers: zij verzorgen de maaltijden en eten met de gasten; 
  • ateliervrijwilligers: zij ondersteunen de gasten die op dinsdagmorgen creatief bezig willen zijn;
  • it-ondersteuners, een roostermaker en een kas-vrijwilliger;
  • leden van het bestuur en de werkgroepen atelier en publiciteit.

Ook gasten die iets willen doen voor het huis werken mee als vrijwilliger: in de keuken en de huiskamer maar ook elk met de eigen kwaliteiten bij schoonmaak, onderhoud en klussen in en rondom huis en tuin. Onlangs nam een groep van hen deel aan de instapcursus voor vrijwilligers.

Voor stagiaires van relevante MBO en HBO opleidingen hebben we stageplaatsen. Het zicht krijgen op de gelaagdheid van de samenleving en de uitsluiting die daarin plaatsvindt van mensen in de marge zien we als noodzakelijk voor de (toekomstige) beroepsbeoefenaar in de hulpverlening. De presentiebenadering is een manier van omgaan (bejegenen) van mensen die naar onze mening niet alleen een werkwijze is maar een manier van leven. Deze ontdekking gunnen we onze stagiairs en hun toekomstige cliënten!

De beheerder draagt zorg voor een schoon huis, de voorraad, de was, de inventarisatie van onderhoudsklussen en hiermee samenhangende administratie. De beheerder schakelt zo nodig anderen in.

Er zijn drie beroepskrachten: één coördinator en twee huiskamerwerkers. Gezamenlijk coördineren zij de activiteiten in en rondom de huiskamer
en zij verzorgen het werven, selecteren, begeleiden en trainen van vrijwilligers. Eén beroepskracht houdt zich specifiek bezig met de ondersteuning van de vrijwilligers.
Voor nieuwe vrijwilligers en bestuursleden wordt een inwerkprogramma gemaakt.
Daarnaast verzorgen zij een maandelijkse informatiebrief voor vrijwilligers en bestuur en wordt wekelijks contact onderhouden met leden van het bestuur.
Het opbouwen en onderhouden van contacten met vrijwilligers, gasten en beheerder behoort tot het dagelijkse werk. Ook worden geregelde contacten onderhouden met soortgelijke instellingen in Eindhoven en in de regio en met diverse Eindhovense hulpverleningsorganisaties en gemeentelijke instanties.